JIMBO, Shigeru next planning Visual Image, Hawaiian Culture and Music

O Hānau Ka Mauna A Kea

chant

 

O hānau ka mauna a Kea

ʻŌpuʻu aʻe ka mauna a Kea

ʻO Wākea ke kāne

ʻO Papa o Walinuʻu ka wahine

Hānau Hoʻohoku he wahine

Hānau Hāloa he aliʻi

Hānau ka mauna he keiki mauna na Kea

ʻO ka lili o Wākea o ka haʻi i ka hala

ʻO ke kū kukū lāʻau ʻana me Kane

I hoʻouka ai i loko o Kahikiku

Heʻe Wākea kālewa kona ʻōhua

Kuamū ʻia e Kāne, kuawa ʻia e Kāne

Hoʻi mai Wākea a loko o lani momoe

Moe Wākea moe iā Papa

Hānau ka lā na Wākea

He keiki kapu na Wākea

ʻO ka uluna o Wākea na Kea nō

Hānau ka mauna he makahiapo kapu na Kea

ʻOia hoʻi hā ʻo ka mauna

Hānau ka mauna

ʻO ka mauna auaneʻi ko lalo nei lā

ʻO wai lā auaneʻi ko luna lā?

ʻO wai lā? ʻO ka lā, aia, aia hoʻi hā

オ・ハーナウ・カ・マウナ・ア・ケア

対訳:神保 滋

 

 

対訳中

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.