JIMBO, Shigeru next planning Visual Image, Hawaiian Culture and Music

Noho Ana Laka

chant

 

Noho ana Laka i ka uluwehiwehi

Kū ana i luna ʻo Moʻohelāia

Ka ʻōhiʻa kū i luna ʻo Maunaloa

Aloha mai Kaulana a ʻula iaʻu

Eia ka ʻula lā, he ʻūlāleo

He mōhai e kānaenae naʻu iā ʻoe

E Laka ē

Hoʻoulu ʻia

 

 

 

Moʻohelāia

Unknown place near the summit of Maunaloa, Molokaʻi.

A female deity, a kupua, who at death became one of the divinities, au-makua, of the

hula. Her name was conferred on the place claimed as her residence, on Mauna-loa,

island of Molokai.

 

Ohia-Ku

Full name ohia-ku-makua; a variety of the ohìa, or lehua, whose wood was used in

making temple gods. A rough stem of this tree stood on each side near the hala-pepe.

 

Kaulana-ula

Full form Kaulana-a-ula; the name of a deity belonging to the order, papa, of the hula.

Its meaning is explained in the expression ula leo, in the next line.

 

Ula leo

A singing or trilling sound, a tinnitus aurium, a sign that the deity Kaulana-ula was making

some communication to the one who heard it.

 

source:

Unwritten Literature of Hawaii, na Nathaniel B. Emerson

 

ノホ・アナ・ラカ

対訳:神保 滋

 

 

対訳中です。

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.