HALE AO by JIMBO, Shigeru Visual Image, Hawaiian Culture and Music

Nā Hoa Heʻe Nalu

Words by Mary Pukuʻi, Music by Irmgard ʻAluli

 

Eu mai e nā hoa ē

Hō aʻe hoʻi i kahakai e

I laila nō ka leʻaleʻa ē

Ka puni hoʻi a kākou ē

 

Kū aku e hākilo ē

I nā kūlana papa heʻe nalu ē

A ʻau aku i waho ē

I nā nalu o laila ē

 

Mālama i ka papa ē

ʻO kāpeku hoʻi a lilo ē

Paʻa iho a paʻa pono ē

I kou wā e ʻalu ai ē

 

I ka nalu pūkī ē

Haʻaheo hoʻi kūlana ē

Mehe ʻiwa ke kīkaha ē

Hoʻolaʻilaʻi i luna ē

 

Haʻina mai ka puana ē

No nā hoa leʻaleʻa ē

Kīkaha mai meh ʻiwa ē

A hoʻi mai i ka ʻāina ē

 

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.