JIMBO, Shigeru next planning Visual Image, Hawaiian Culture and Music

Mele Aloha No Kamehameha

na Ululani of Hilo

 

ʻO ʻoe ia e Kalani Nui Mehameha

E hea aku ana i ka ʻiwa kīlou moku lā

E komo

ʻAʻole wehewehena, ʻaʻole i waihona kona pō

ʻO ka hōʻā kēia ē

Aʻu lei o ka ua Hāʻao e lele aʻe ma uka o ʻAuʻaulele

E komo i ka hale o ke aloha lani

ʻAuʻau i ke kiʻo wai kapu ʻo Pōnahakeone

E ʻinu i ka ʻawa a Kāne i kanu ai i Hawaiʻi

Ola ia kini akua iā ʻoe ē

メレ・アロハ・ノ・カメハメハ

対訳:神保 滋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.