JIMBO, Shigeru next planning Visual Image, Hawaiian Culture and Music

Mai Kahiki Ka Wahine ʻO Pele

 

Mai Kahiki ka wahine ʻo Pele

Mai ka ʻāina i Polapola

Mai ka pūnohu ʻula a Kāne

Mai ke ao lalapa i ka lani

Mai ka ʻōpua lapa i Kahiki

Lapakū i Hawaiʻi ka wahine ʻo Pele

Kālai ka waʻa ʻo Honuaiākea

Ko waʻa ʻo Kamohoaliʻi

マイ・カヒキ・カ・ヴァヒネ・オ・ペレ

対訳:神保 滋

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.