HALE AO by JIMBO, Shigeru Visual Image, Hawaiian Culture and Music

Lolo ʻAna I Ka Waʻa

 

Mokuhaliʻi, Kupaʻaikeʻe, Lea

Eia ka puaʻa

He uku, he makana, he ʻalana

He mōhai iā ʻoukou

Ua paʻa ka waʻa (ka inoa)

A e hoʻolanaia aku ana i ke kai

ʻO kona ʻaina iʻa e huli ai i ka loaʻa a me ka waiwai

E nānā pono loa ʻoukou

E makaʻala i nā pūkoʻa, nā puʻupōhaku o kahi laupapa

Nā nalu, nā ʻale o ka moana

Hoʻoholo no ʻoukou i ka waʻa ma kahi hohonu o ke kai

I hele ai ka waʻa a nalukai

A ʻāpulu, a ulu ka limu pakaiea, a kanikoʻokoʻo

ʻAmaʻma, ua noa

ロロ・アナ・イ・カ・ヴァア

対訳:神保 滋

 

 

 

<解説>

カヌーの進水式で唱えるチャント。ホクレア号の進水式でも、このチャントが行われた。

http://pvs.kcc.hawaii.edu/ike/kalai_waa/launching_hokulea.html

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.