JIMBO, Shigeru next planning Visual Image, Hawaiian Culture and Music

Holo Mai Pele

 

 

Holo mai Pele mai ka hikina

A kau ka waʻa i Moʻokini

Noho i ka ua o Kūmalae

Hoʻokū Pele mā i ke kiʻi

Noho i ke kiʻi a Pele mā

A ka pua ʻo Koʻi

ʻEliʻeli kau mai e Pele ē

 

Kānaenae Pele mā i laila

Kaʻi a huakaʻi a Pele mā

A ka lae i Leleiwi

Ke honi i ke ʻala o ka hala

ʻO ka lehua o Mokaulele

A ke kui a Pele mā

ʻEliʻeli kau mai e Pele ē

 

He kūnana hale ka Puʻuloa

He hale moe ʻo Papalauahi

He hālau nō Kīlauea

Hāʻule mai Pele mai Kahiki ē

Ka hekili, ka ōlaʻi, ka ua loku

Ka ua paka ʻo Haʻihaʻilauākea

ʻEliʻeli kau mai e Pele ē

 

He inoa no Hiʻiakaikapoliopele

ホロ・マイ・ペレ

対訳:神保 滋

 

 

<解説>
ハーラウ・オ・ケクヒの舞台「Holo Mai Pele」。そのパンフレットに記載されていたものを転載しました。

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.