JIMBO, Shigeru next planning Visual Image, Hawaiian Culture and Music

E Nā Kini

 by Ernest Kala

 

E nā kini o ka ʻāina e ala mai

E nā mamo ʻo Hawaiʻi nei e ala mai

A i mua e nā pōkiʻi a inu i ka wai ʻawaʻawa

A e mau ka lanakila ē, e nā kini o ka ʻāina

E nā mamo ʻo Hawaiʻi nei

E ala mai

 

*I ka lawe

     Lawe a lilo

  I ka pono

     Pono a mau

  Paio nō ka pono ē, e nā kini o ka ʻāina

  I ka lawe

     Lawe a lilo

  I ka pono

     Pono a mau

  Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono

  Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono

 

E nā mokupuni ʻo Hawaiʻi nei e ala mai

E nā mano kini a lehu e ala mai

Mai Hawaiʻi ʻo Keawe a Kauaʻi ʻo Manōkalani

ʻOnipaʻa mau. ʻonipaʻa mau

E nā mokupuni ʻo Hawaiʻi nei

E nā mano kini a lehu

E ala mai

 

 *hui

 

 

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.