JIMBO, Shigeru next planning Visual Image, Hawaiian Culture and Music

‘Auʻa ʻIa

(‘Auʻa ʻIa E Kama E Kona Moku)

na Keʻāulumoku

 

ʻAuʻa ʻia e Kama, e kona moku

ʻO kona moku e Kama, e ʻauʻa ʻia

ʻO ke kama, kama, kama, kama i ka hulinuʻu

ʻO ke kama, kama, kama, kama i ka huliau

Hulihia pāpio a i lalo i ke alo

Hulihia i ka imu

ʻO ke kū ka makiʻilohelohe

ʻO ka hana ʻana ia hiki ʻo Hulahula

Kaʻa ʻia ka ʻalihi

A ʻo pōhaku kū

Me ka ʻupena aku aʻo ihu aniani

O ka umu ʻōniu, ʻōlani, ʻōlaʻa

ʻO Keawe ʻai kū, ʻai a laʻahia

 

Nānā i Halapepe
Ka honua, ʻo ka moku

I haʻalei ʻia e ke Kiu welo

Ka puʻu kōwelo lohe a Kanaloa

He inoa no Kanaloa

アウア・イア

対訳:神保 滋

 

 

<解説>
チャールズ・カウプのCDに収録されているバージョンを基にしている。

17世紀にマウイの王であったカマラーラーヴァル(Kamalālāwalu)を讃えたチャント。Kamaはカマラーラーヴァルのこと。またチャールズ・カウプのCDにある解説によると、Kanaloaもカマラーラーヴァルのことだという。

 

作者のケアーウルモクは18世紀のカフナであり、若きカメハメハが敵を打ち負かして王になることを予言した。

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.