JIMBO, Shigeru next planning Visual Image, Hawaiian Culture and Music

 ‘Ōmata Pahe‘e Te Aloha

by Kealiʻi Reichel, Kekuhi Kanahele

 

No ta ‘ōmata pahe‘e te aloha

 Halalē le‘a i ke tulu aumoe

Tīto‘o ālelo, pu‘u tō nutu

Tīti‘i walawala te momoni atu

 

*Hūtā!

  E hūtā a e inu tēnā lā

  Tītala ‘ōniu, ihu talatala lā

  Talala‘a tō waha te ‘ite atu lā!

  ‘Ōmata tūlewa i te alo

 

Pīhole tō lima i sa pātete

‘Eke pu‘upu‘u, piha teniteni

Utu ‘oe na‘u, a na‘u e inu

Cheering ho‘i kāua, den jus hele aku!

 

*hui

 

Mai ho‘otē ‘oe ia‘u, e te hoa

O hō‘ā, hō‘eha ‘ia tō lima

Na te ālelo luhi e puana atu

I te aloha o ta ‘ōmata pahe‘e

 

*hui

 

 

 

 

 

 

 

Copyright NEXT PLANNING 2013 All rights reserved.